Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt „#PULS4YOU” finansowany w ramach NAWA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt „#PULS4YOU” finansowany w ramach NAWA

Pod koniec września br. rozstrzygnięto konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. Nowoczesna Promocja Zagraniczna. Jego celem było wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finasowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą, aktywizację instytucji i pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej, a także stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i jednostki naukowe zagranicznych kandydatów na studia oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

W ramach programu finansowanych mogło być kilkanaście obszarów, m.in.: zintegrowane kampanie promocyjno-informacyjne, działania online w mediach społecznościowych, pozycjonowanie stron www, współpraca z blogerami, youtuberami, kampanie adwords, e-learning, filmy promocyjne, działania z zakresu PR i inne.

 

Z ponad 140 złożonych wniosków, do finasowania zakwalifikowano 39. Projekt UPP pt. Promocja oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z wykorzystaniem instrumentów digital marketingu na wybranych rynkach azjatyckich (#PULS4YOU), przygotowany przez zespół z Działów: Marketingu i Komunikacji, Współpracy z Zagranicą oraz Studiów i Spraw Studenckich został sklasyfikowany na piątym miejscu listy rankingowej, z kwotą przyznanego finansowania 92 tys. złotych.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności uczelni w promocji obszarów jej aktywności z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów poprzez m.in. zbudowanie świadomości marki UPP i wzrost jej rozpoznawalności na rynkach docelowych, wykreowanie pożądanego wizerunku, promocja oferty oraz opracowanie kreatywnej i efektywnej kampanii digital i video marketingu.

 

Projekt skierowany będzie do odbiorców wybranych krajów Azji, tj.: Uzbekistanu, Chin, Indii oraz Kazachstanu.

 

Lista wniosków zakwalifikowanych do finasowania w programie Nowoczesna Promocja Zagraniczna.

 

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

 

WYDZIAŁY