Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przedstawiciele wiodących wytwórni pasz i środków żywienia zwierząt odwiedzili Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, czyli studia dualne Żywienie zwierząt* nabierają tempa | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przedstawiciele wiodących wytwórni pasz i środków żywienia zwierząt odwiedzili Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, czyli studia dualne Żywienie zwierząt* nabierają tempa

Dyrektorzy, prezesi i technolodzy produkcji pasz z wiodących wytwórni środków żywienia zwierząt zawitali 25 marca b.r. do sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem spotkania organizowanego przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach było zapoznanie partnerów z otoczenia gospodarczego ze studentami studiów dualnych Żywienie zwierząt, którzy już wkrótce zaczną w ich firmach praktyki i staże. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących firm - partnerów w projekcie: Agrifirm Polska sp. z o.o., Biochem, De Heus, Josera Polska sp. z o.o. , Neorol sp. z o. o, Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o., Trouw Nutrition Polska sp. z o.o., Wytwórnia Pasz Lira sp. z o.o., Wytwórnia Premiksów LNB - Cargill Poland Sp. z o.o., Wytwórnie Pasz Piast.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja Dziekana prof. dra hab. Piotra Ślósarza, który przedstawił historię, rozwój i osiągnięcia Wydziału. Następnie zagadnienia związane z realizacją studiów dualnych na Wydziale zaprezentował Prodziekan ds. Studiów dr hab. Jan Mazurkiewicz. Podczas ostatniej prezentacji pani mgr Karolina Salis–Maciejewska z Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych UPP przybliżyła gościom realizowany projekt od strony formalnej. Ostatnim etapem spotkania były indywidualne rozmowy studentów z przedstawicielami wytwórni pasz i środków żywienia zwierząt, podczas których odbyły się prezentacje firm oraz przedstawienie możliwości realizacji praktyk i staży, wyjaśniono również wszystkie wątpliwości. Dzięki tym informacjom studenci będą mogli wybrać miejsca praktyk i staży zgodnie ze swoimi preferencjami dotyczącymi między innymi gatunku zwierząt, specjalizacji wytwórni oraz jej lokalizacji.

 

Żywienie zwierząt to kierunek studiów dualnych o profilu praktycznym realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Koncepcja kształcenia na nowym kierunku studiów wynika z potrzeb kadrowych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz, producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze na rzecz produkcji zwierzęcej. Program kierunku uwzględnia kształcenie przemienne w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz praktyk i staży zawodowych odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz i środków żywienia zwierząt u potencjalnie przyszłego pracodawcy.

 

dr hab. Jan Mazurkiewicz
Prodziekan ds. studiów

 

fot. Robert Mikuła

WYDZIAŁY