Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągników | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągników

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż:

  1. Ciągnika rolniczego kołowego Massey Ferguson 235 z kabiną, rok produkcji 1978, o numerze rejestracyjnym PO 334 E, cena wywoławcza netto 19 000 zł brutto, (w tym podatek VAT).
  2. Ciągnika rolniczego kołowego Massey Ferguson 255 z kabiną, rok produkcji 1991, o numerze rejestracyjnym PO 335 E, cena wywoławcza netto 23 000 zł brutto, (w tym podatek VAT).
  3. Ciągnika rolniczego kołowego Zetor 7211 wyposażonego w ładowacz czołowy z łyżką i chwytakiem typu '' krokodyl'' oraz zamontowanymi nowymi oponami tylnymi,
    rok produkcji 1989, o numerze rejestracyjnym PO 331 E, cena wywoławcza
    netto 34 000 zł brutto, (w tym podatek VAT).

Przetarg na w/w pojazdy odbędzie się w dniu 08.05.2017 r. o godzinie 10:00 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań - Biocentrum

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ''Przetarg'' w siedzibie w Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań- Biocentrum

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 05.05.2017 r. do godziny 14:00 w biurze Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań lub na konto BGŻ BNP PARIBAS S.A. 92 2030 0045 1110 0000 0043 0390 wadium w wysokości:

  • (a) 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) na zakup ciągnika rolniczego kołowego Massey Ferguson 235
  • (b) 2 300 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) na zakup ciągnika rolniczego kołowego Massey Ferguson 255
  • (c) 3 000 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na zakup ciągnika rolniczego kołowego Zetor 7211

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

W pozostałych przypadkach wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

W przypadku, gdy uczestnik który wygra przetarg uchyli się następnie od zakupu, wpłacone przez niego wadium nie zostanie zwrócone. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna, jeżeli takie wystąpią.

Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu
nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzętu. Sprzęt znajduje się na terenie filii w Złotnikach, ul. Słoneczna 1, gmina Suchy Las i można go oglądać do dnia 05.05.2017 r. w godzinach od 9:00-14:00.

Szczegółowe informacje o przetargu pod nr telefonów 607- 854-995 lub 515-047-512

Dyrektor
ZDD Gorzyń
dr inż. Monika Bartos- Spychała

WYDZIAŁY