Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PUBLIKACJA AUTORSTWA DR INŻ. AGNIESZKI WILKANIEC WYRÓŻNIONA W KONKURSIE GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I ZG STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PUBLIKACJA AUTORSTWA DR INŻ. AGNIESZKI WILKANIEC WYRÓŻNIONA W KONKURSIE GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I ZG STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Kolejne wyróżnienie dla publikacji autorstwa dr inż. Agnieszki Wilkaniec z Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP, zatytułowanej „Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania”, Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Dnia  27 września 2019 roku rozstrzygnięty został Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2019. Na Konkurs 2019 wpłynęło 36 prac, wśród których znalazło się: 22  magisterskich, 10 doktorskich, 2 podyplomowe oraz 2 publikacje naukowe. Poziom prac zgłoszonych do Konkursu cechował wysoki poziom merytoryczny i naukowy. 

 

Wśród wyróżnianych prac znalazła się monografia naukowa autorstwa dr inż. Agnieszki Wilkaniec „Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania”, Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

Przypomnijmy, że publikacja dr inż. Agnieszki Wilkaniec otrzymała jedną z trzech nagród w Konkursie im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki po Poznaniu wydane w 2018 roku, organizowanym przez Bibliotekę Raczyńskich oraz nominację w Konkursie o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, za Najlepszą Publikację o Wielkopolsce za rok 2018.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP
 

ZałącznikRozmiar
Image icon 978-83-7160-915-2.jpg816.15 KB

WYDZIAŁY