Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Relacja z nadania prof. Erwinowi Wąsowiczowi tytułu honoris causa SGGW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Relacja z nadania prof. Erwinowi Wąsowiczowi tytułu honoris causa SGGW

Warszawa, 19 maja 2017 r. Punktualnie o 11.00 z gmachu rektoratu SGGW rusza rektorski oraszak, który alejkami uczelnianego kampusu kieruje się do Auli Kryształowej. Na czele sztandar Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a zanim członkowie Senatu, dziekani 10 wydziałów, rektorzy zaprzyjaźnionych polskich uczelni, wśród nich JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz kierownictwo SGGW - rektor i 4 prorektorów. W tym towarzystwie Bohater Dnia – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz.

Aula Kryształowa z ponad 200 miejscami wypełniona po brzegi. Wśród zaproszonych gości najbliższa rodzina Profesora, liczne grono przyjaciół, współpracownicy z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP, z bratnich wydziałów innych uczelni przyrodniczo-rolniczych, przedstawiciele centralnych urzędów, ambasad, m.in. Francji i Malezji.

- Dzisiejsza uroczystość to niezmiernie ważne i wyjątkowe wydarzenie. Za chwilę nadamy tytuł honoris causa SGGW wybitnemu uczonemu, prof. dr. hab. Erwinowi Wąsowiczowi z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, naszemu wieloletniemu współpracownikowi naukowemu. W historii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Profesor będzie 90. osobą, której Senat Akademicki nadał tak zaszczytny tytuł honorowy – powiedział w słowach powitalnych JM Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Laudację wygłosiła promotor, prof. Dorota Rosołowska-Huszcz. Przedstawiła bardzo bogaty dorobek naukowy prof. Wąsowicza z szeroko pojętej dziedziny, jaką jest analiza żywności oraz podejmowane przez Profesora wraz z naukowcami z Wydziału Nauk o Żywności i Konsumpcji SGGW wspólne, twórcze badania naukowe.

Na zakończenie, co już należy do tradycji w trakcie tak doniosłego wydarzenia, Doktor Honoris Causa SGGW wygłosił wykład zatytułowany „Postęp w analityce instrumentalnej – jakość i bezpieczeństwo żywności”.
W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Bohaterowi Dnia serdeczne gratulacje przekazał JM Rektor, prof. Jan Pikul wraz z życzeniami wytrwałości w pracy na rzecz polskiej nauki oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ceremonia nadania Profesorowi honorowego tytułu tej największej i najstarszej rolniczej uczelni zbiegła się z dorocznymi majowymi Dniami SGGW.

Rzecznik prasowy UPP
20 maja 2017 r.

Fotorelacja: Jerzy Lorych

WYDZIAŁY