Repartycja indywidualna za rok 2016

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uprzejmie informujemy, że Autorzy publikujący w naszym Wydawnictwie zostali zaliczeni do grupy twórców uprawnionych do udziału w repartycji indywidualnej za rok 2016. Przydzielona do podziału kwota jest wyższa od naliczonej za rok 2015 (Informator UP z dnia 2017-06-05) i wynosi 287 488 zł.

 

Informacje o wysokości repartycji można uzyskać w wyszukiwarce autorów uprawnionych do repartycji indywidualnej zamieszczonej na stroniewww.kopipol.pl. W celu wygenerowania deklaracji i oświadczenia należy wypełnić zamieszczony w wyszukiwarce formularz z danymi osobowymi. Podpisane dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia KOPIPOL - ul. Warszawska 21 lok. 31, 25-512 Kielce. Skorzystanie z repartycji nie wymaga przystąpienia do Stowarzyszenia KOPIPOL ani też zawarcia z KOPIPOL-em umowy o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania lub też innej umowy. Udział twórców w repartycji indywidualnej jest niezależny od posiadania autorskich praw majątkowych do opublikowanego utworu, bez znaczenia jest także okoliczność uzyskania przez twórcę wynagrodzenia z tytułu publikacji.

 

Uprawnieni do repartycji indywidualnej autorzy mogą również zwracać się telefonicznie (41 341-54-39) lub e-mailowo (repartycja@kopipol.pl) do pracowników Stowarzyszenia KOPIPOL o wygenerowanie i przesłanie na adres poczty elektronicznej deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie/współautorstwie utworu.

 

Mgr Anna Zielińska-Krybus, kierownik Działu Wydawnictw

 

Prof. dr hab. Jacek Wójtowski, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UPP

 

Radca prawny dr Izabela Pietrzak-Abucewicz

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny