Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rezygnacja z dostawy wody źródlanej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rezygnacja z dostawy wody źródlanej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kierownicy Jednostek i Komórek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że umowa na dostawę wody źródlanej ulega rozwiązaniu na dzień 17.02.2019 r. Po tym terminie woda nie będzie zamawiana dla działów administracji centralnej.

Jednostki uczelniane w przypadku zamawiania wody składają wnioski na dostawę na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Kierownik DGiZ Wiesław Janus

WYDZIAŁY