Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rok akademicki 2017/2018 uroczyście rozpoczęty | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rok akademicki 2017/2018 uroczyście rozpoczęty

W dotychczasowej historii uczelni po raz 66 zainaugurowano nowy rok akademicki. Tradycyjnie Polonez A-dur F. Chopina obwieścił wejście do wypełnionej sali  Biocentrum Dostojnego Senatu wraz z gronem rektorskim i dziekańskim. JM Rektor, prof. dr hab. Jan Pikul po powitaniu gości, pracowników uczelni i studentów, wygłosił przemówienie inauguracyjne i po nim, trzykrotnym uderzeniem berłem w stół oznajmił, że rok akademicki 2017/2018 uważa za rozpoczęty.

W przemówieniu  JM Rektor podsumował ubiegły rok akademicki. Przedstawił dokonania i dorobek naukowo-badawczo- dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Środowisko akademickie – powiedział rektor, prof. Jan Pikul – jest u  progu zmian, które zapisane w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym mają zacząć obowiązywać od 1 października 2018 roku. Nasz uniwersytet wprowadza zmiany, które w sposób bezpośredni nie wiążą się z nowelizacją ustawy, są przejawem dbałości o nasze jutro. Priorytetowym kierunkiem działania związanym z zarządzaniem uczelnią, zapisanym w Strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest proces decentralizacji finansów. Jestem przekonany – kontynuował JM Rektor - że reforma systemów finansów uczelni zwiększy przychody w każdym rodzaju działalności i pozwoli w sposób bardziej racjonalny wydatkować pozyskane środki finansowe.  Natomiast w działalności naukowej, która obok edukacji stanowi ważny obszar funkcjonowania uczelni, wciąż wykazujemy się dobrymi wynikami. W minionym roku akademickim zrealizowanych zostało wiele badań i projektów przyznawanych i finansowanych przez Unię Europejską, MNiSW, MRiRW, NCBiR, NCN, Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prac umownych.

 

W końcowej części wystąpienia JM Rektor zwrócił się do studentów pierwszego roku z życzeniami „otwartości umysłów, poszerzania horyzontów, chęci poznawania świata i rozwoju własnej osobowości. Pamiętajcie jednak, że przed wami ocean możliwości  rozwoju talentów i pasji oraz wyjątkowy czas studenckich przeżyć”.

 

Pierwsze dni października w życiu każdej uczelni to czas świąteczny, zwłaszcza dla najmłodszych studentów, którzy w liczbie prawie 3 tys. zasili w rozpoczynającym się roku akademickim szeregi braci studenckiej  naszego Uniwersytetu Przyrodniczego. Reprezentanci 8 wydziałów w imieniu własnym oraz koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie. Przysięgali m.in dbać o kreowanie dobrego wizerunku uczelni, którą wybrali w celu zdobycie wiedzy.

Po immatrykulacji studentów - „noworoczniaków” powitał  przewodniczący Konwentu Samorządu Studenckiego Michał Szkudlarek.

Istotnym punktem uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki było wystąpienie Michała Wypija,  przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradcy wicepremiera Jarosława Gowina, który w ogólnym zarysie przedstawił założenia do „Ustawy 2,0”, czyli propozycje zmian w nauce i szkolnictwie wyższym, jakich należy się spodziewać od przyszłego  roku akademickiego.

 

Interesujący w treści wykład inauguracyjny, dotyczący roli sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego w rozwoju gospodarczym Polski w XXI wieku, wygłosił prof. dr hab. Walenty Poczta, dziekan Wydziału Ekonomiczno- Społecznego.

 

Pod adresem JM Rektora wpłynęło wiele listów z życzeniami i gratulacjami,  m.in. od Prezydenta RP, europosłów, posłów i sanatorów, przedstawicieli władz lokalnych, bratnich uniwersytetów, doktorów honoris causa i instytucji współpracujący z naszą uczelnią.

Tradycyjnie inaugurację uświetniły uczelniane zespoły: Chór Coro da Camera oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich Venator, a wspólnie odśpiewana  pieśń  Gaudeamus igitur zakończyła tegoroczną uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018.

 

Foto: Studio FOTO Marcin Ostrychasz

Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY