Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sala wykładowa w Kolegium Cieszkowskich imienia Profesora Jana Sokołowskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sala wykładowa w Kolegium Cieszkowskich imienia Profesora Jana Sokołowskiego

7 czerwca 2017 roku jednej z sal wykładowych w Kolegium Cieszkowskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uroczyście nadano imię prof. dr. hab. Jana Bogumiła Sokołowskiego (1899-1982), wybitnego naukowca – ornitologa, malarza, gawędziarza radiowego występującego pod pseudonimem „Pan Tomasz”, popularyzatora wiedzy przyrodniczej, a przede wszystkim twórcy i propagatora ochrony ptaków, autora unikatowego dzieła „Ptaki Ziem Polskich”.

Foto: Patrycja Kwiatkowska i Jerzy Lorych

Nadanie  sali wykładowej imienia Profesora w Kolegium Cieszkowskich połączone zostało z  oficjalnym otwarciem „Ptasiego Azylu”, przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej, co stanowi  zwieńczenie i zmaterializowanie idei Profesora Sokołowskiego.

Gospodarzami obydwu wydarzeń byli  dziekani  wydziałów: Leśnego  - prof. dr hab. Piotr Łakomy i Medycyny Weterynaryjnej u Nauk o Zwierzętach  - prof. dr hab. Piotr Ślósarz. Nieprzypadkowo środowa uroczystość była połączona.  Osoba Profesora Jana Sokołowskiego spina  naukową i organizatorską klamrą  obydwa wydziały. Gdy  w 1951 roku Katedrę Zoologii  z Wydziału Rolniczo - Leśnego, Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie prodziekanem był prof. Sokołowski,  przeniesiono do Wyższej Szkoły Rolniczej, to pierwszym dziekanem Wydziału Zootechnicznego został również Profesor.

W drugiej części, w  siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, dokonano  oficjalnego otwarcia wspomnianego „Ptasiego Azylu” – ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków przy Uniwersytecie Przyrodniczym.  – „Ptasi Azyl” – powiedział dziekan WMWN, stanowi  ośrodek poznawania biologii, a przede wszystkim leczenia i przywracania środowisku naturalnemu ptaków. Ośrodek jest wprost  kontynuacją  dzieła Profesora Jana Sokołowskiego.

Ten historyczny splot okoliczności  sprawił, że  na uroczystość przybyli:  syn Profesora Wojciech Sokołowski wraz z rodziną, prorektorzy UPP - profesorowie  Roman Gornowicz i Cezary Mądrzak, były rektor Grzegorz Skrzypczak, uczniowie Profesora,  liczni przedstawiciele obydwu wydziałów, a także wiceprezydent m. Poznania, Tomasz Lewandowski.

Z okazji tego wydarzenia wydano reprint epokowego, wydanego w 1936 roku dzieła pt. „Ptaki Ziem Polskich”. Pierwszy egzemplarz otrzymał syn Profesora – Wojciech Sokołowski, który  w barwnej, anegdotycznej formie  przypomniał sylwetką Ojca.

Akcentem kończącym był kilkunastominutowy wykład prof. Piotra Tryjanowskiego, dyr. Instytutu Zoologii   o nowoczesnej wizji ochrony ptaków oraz krótka prezentacja  Adama Dopierały, sokolnika krajowego o  roli i znaczeniu ptaków drapieżnych, nie tylko w przyrodzie.

Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY