Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sesja Studenckich Kół Naukowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sesja Studenckich Kół Naukowych

Jak co roku, podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych, studenci zaprezentowali wyniki prac badawczych, które powstały w ramach działalności studenckiego ruchu naukowego. 

Tegoroczna Sesja odbyła się 22 maja w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym
w Zielonce. Obrady podzielone były na sekcje: Techniczną, Przyrodniczą,
Nauk Ekonomiczno-Społecznych oraz Sesję Posterową. Zaprezentowano dorobek naukowy
aż 17 z 25 działających na naszym Uniwersytecie kół naukowych. Wygłoszono
ogółem 21 referatów, w tym: 6 w Sekcji Nauk Technicznych, 7  w Sekcji Nauk
Ekonomiczno–Społecznych, 8 w Sekcji Przyrodniczej, natomiast w Sekcji Posterowej przedstawiono 14 plakatów. Prezentacje uczestników wnikliwie oceniało jury, w składzie:

dr hab. Piotr  Szulc, prof. nadzw. – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii;

dr inż. Janusz Szmyt ­– Wydział Leśny;

dr hab. Ryszard Steppa  – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach;

dr inż. Łukasz Czajkowski – Wydział Technologii Drewna;

dr hab. Krzysztof Górecki – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu;

dr hab. Małgorzata Gumienna – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu;

dr inż. Maciej Pawlak –  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej;

dr hab. Arkadiusz Sadowski – Wydział Ekonomiczno-Społeczny;
oraz dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw. –   Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych.

Jury podkreślało wysoki poziom naukowy prezentacji, bardzo starannie przygotowanych oraz w sposób oryginalny i niekonwencjonalny zaprezentowanych.

Nad sprawnym przebiegiem Sesji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:
mgr Karolina Marek i mgr Monika Skrzypniak z Działu Studiów i Spraw Studenckich,
doktoranci: mgr Norbert Szalaty, mgr Weronika Wyduba oraz studenci: Karolina Kaczmarek, Jakub Krysiński, Agnieszka Kubiak i Dagmara Nowak.

Laureatami tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostali:

 

I. SEKCJA TECHNICZNA

I NAGRODA

SKN Technologów Drewna

CHARAKTREYSTYKA PRACY FREZARKI DO DREWNA W WARUNKACH OBNIŻONEGO CIŚNIENIA OTOCZENIA
Autorzy: Piotr Grobelny, Daniel Lechowicz, Mateusz Gąsiorek

 

II NAGRODA

SKN Technologów Drewna

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ODPADÓW KAWY PALONEJ JAKO SUBSTYTUTU WIÓRÓW DRZEWNYCH W PROCESIE WYTWARZANIA PŁYT WIÓROWYCH
Autorzy: Szymon Myszka, Adrian Andrearczyk, Emilia Ogrodowska

 

III Nagroda

SKN Technologów Żywności

PASZTET Z DODATKIEM MĄKI ZE ŚWIERSZCZY: JAKOŚĆ, WŁAŚCIWOŚCI WODY I AKCEPTACJA KONSUMENCJA

Autorzy: Szymon Musiał, Krzysztof Smarzyński

 

 

II. SEKCJA NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

I NAGRODA

SKN Dietetyków

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA I WPŁYW NA STAN ODŻYWIENIA POLSKICH KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Autorzy: Magdalena Pracka, Aleksandra Stolarzewicz, Zofia Wojciechowska

 

II NAGRODA

SKN Architektury Krajobrazu

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU M. ZAMOYSKIEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90 IM. HR. W. ZAMOYSKIEGO W POZNANIU

Autorzy: Oliwia Konopka, Maria Konowalczyk, Weronika Malcher, Jacek Nowak,
Lidia Szuster

 

III NAGRODA

SKN Młodych Księgowych i Finansistów

INNOWACYJNA BANKOWOŚĆ – CZY POLACY SĄ GOTOWI NA ZMIANY?
Autorzy: Patrycja Drapała, Magdalena Jagiełło, Aleksandra Janicka, Joanna Lech

 

 

III. SEKCJA PRZYRODNICZA

I NAGRODA

SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

WPŁYW ZASTOSOWANIA WYBRANYCH PRODUKTÓW UBOCZNYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NA PARAMETRY ODCHOWU LARW HERMETIA ILLUCENS
Autor: Magdalena Noak, Aneta Barc, Pola Pawełczyk, Roksana Wachowiak,
Łukasz Ciesielski

 

II NAGRODA

SKN Leśników, Sekcja Łowiecka

WPŁYW SĄSIEDZTWA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH ORAZ OSTOI ZWIERZYNY NA POPULACJĘ WILKA SZAREGO (CANIS LUPUS L.) NA TERENIE PUSZCZY ZIELONKI
Autorzy: Marcin Misiak, Bartosz Matusiak

 

III NAGRODA

SKN Rolników

OCHRONA FUNGICYDOWA A OBECNOŚĆ MYKOTOKSYN W ZIARNIE PSZENICY OZIMEJ PRZEZNACZONEJ NA CELE SPOŻYWCZE

Autorzy: Monika Grzanka, Daria Antkowiak, Adela Andrzejak, Alicja Buda

 

WYRÓŻNIENIE

SKN Ekoenergetyki

KOMPOSTOWANIE WYBRANYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH POCHODZĄCYCH Z KAMPUSU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Autorzy: Aleksandra Jeżowska, Dawid Chełkowski, Michał Brzoski, Szymon Wstawski

 

IV. SEKCJA POSTEROWA

I NAGRODA

KN Miłośników Chemii Stosowanej

Wzmożona biosynteza kwasu salicylowego strategią przetrwania roślin na podłożu zanieczyszczonym metalami ciężkimi

Autor: Marcelina Osyra

 

II NAGRODA

SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

WSTĘPNE BADANIE PREFERENCJI POKARMOWYCH ŻÓŁWI 
WODNO-LĄDOWYCH

Autorzy: Magdalena Noak, Aneta Barc, Pola Pawełczyk, Roksana Wachowiak,
Łukasz Ciesielski

 

III NAGRODA

SKN Technologów Drewna

(NIE)ZWYKŁE WŁAŚCIWOŚCI ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

Autor: Damian Bojanowski

 

WYRÓŻNIENIE

SKN Leśników, Sekcja Użytkowania Lasu

OCENA WARTOŚCI SUROWCA NA PNIU POZOSTAWIONEGO NA ZRĘBACH ZUPEŁNYCH W CELU OCHRONY PRZYRODY (RDLP POZNAŃ; NADLEŚNICTWO SIERAKÓW)

Autorzy: Urszula Strugarek, Karol Tomczak, Karolina Florczak, Roksana Fit,
Krzysztof Tomczak, Natalia Smarul

 

SKN Leśników, Sekcja Teriologiczna

Struktura gatunkowa i płciowa nietoperzy odławianych
w sieci w Drawieńskim Parku Narodowym w latach 2015-2017

Autorzy: Kinga Trzeciak, Patrycja Hennik, Gabriela Cieleń

 

SKN Technologów Drewna

ANALIZA SPALIN POWSTAJĄCYCH W WYNIKU OBRÓBKI
LASEROWEJ DREWNA

Autorzy: Filip Siuda, Paulina Pasek, Eszter Mahunka

 

Po raz kolejny Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przybrała charakter święta studenckiego ruchu naukowego, które umożliwiło nie tylko prezentację wyników przeprowadzonych badań, dyskusję i wymianę poglądów, ale także wzajemne poznanie się. Ostatnim punktem bardzo napiętego programu Sesji było wspólne ognisko.

 

 

Karolina Marek

           

Fot. Karolina Marek

            Marina Kamińska

WYDZIAŁY