Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Sesja Studenckich Kół Naukowych UPP to jedno z ważniejszych przedsięwzięć studenckiego ruchu naukowego. Stanowi ona podsumowanie działalności naukowej studentów zrzeszonych w kołach naukowych i jest okazją do prezentacji wyników prac badawczych prowadzonych w ramach tych kół. To także miejsce wymiany myśli, poglądów i dyskusji naukowych.

Sesja odbywa się corocznie, tradycyjnie w maju. Tegoroczna Sesja odbyła się 22 maja
w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce. Obrady podzielone były na sekcje: Przyrodniczą, Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Techniczną oraz Sesję Posterową. Zaprezentowano dorobek naukowy aż 20 z 25 działających na naszym Uniwersytecie studenckich kół naukowych. Wygłoszono ogółem
28 referatów, w tym: 7 w Sekcji Przyrodniczej, 11 w Sekcji Nauk Ekonomiczno–Społecznych, 10 w Sekcji Technicznej, natomiast w Sekcji Posterowej przedstawiono 7 plakatów. Wystąpienia przedstawiały oryginalne zagadnienia i prezentowały  wysoki poziom naukowy.

Prezentacje uczestników oceniało jury, w składzie:

  • dr hab. Marcin Górecki (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach)
  • dr hab. Małgorzata Gumienna (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu)
  • dr hab. Jakub Hadyński (Wydział Ekonomiczno-Społeczny)
  • dr hab. Andrzej Mazur (Wydział Leśny)
  • dr inż. Maciej Pawlak (Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej)
  • dr inż. Magdalena Piernik (Wydział Technologii Drewna)
  • dr hab. Piotr Szulc, prof. nadzw. (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii)
  • dr hab. Piotr Zydlik (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu)

 

Laureatami tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostali:

I. SEKCJA PRZYRODNICZA

1. SKN Zootechników i Biologów oraz SKN Medyków Weterynaryjnych

WIROWANIE MLEKA BAŃKOWEGO JAKO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Autorzy: Kacper Libera, Zuzanna Hamankiewicz, Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz

 

2. SKN Rolników

ROLA JAKOŚCI WODY W EFEKTYWNYM DZIAŁANIU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Autorzy: Kamila Lewandowska, Marzena Tomczak, Weronika Nitka, Julia Pszonka

 

3. SKN Leśników

ROZMIESZCZENIE INWAZYJNYCH GATUNKÓW ROŚLIN WZDŁUŻ GÓRSKICH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Autorzy: Przemysław Dyba, Hanna Puk

 

WYRÓŻNIENIE

SKN Zootechników i Biologów

WPŁYW FGF-1 NA PRZEŻYWALNOŚĆ KOMÓREK LINII INS-1E

Autorzy: Jakub Bień, Beata Szczepaniak, Dajana Fiksa

 

 

 

II. SEKCJA NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

1. SKN Młodych Menedżerów

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Autor: Anna Kruszka

 

2. SKN Dietetyków

OCENA STANU ODŻYWIENIA MALGASZEK ORAZ ZAWARTOŚCI WYBRANYCH PIERWIASTKÓW TOKSYCZNYCH W ICH WŁOSACH

Autorzy: Zofia Wojciechowska, Magdalena Pracka, Paulina Pobłocka

 

3. SKN Architektury Krajobrazu

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY
NR 2 W BYDGOSZCZY

Autorzy: Monika Cieplik, Ewa Greszta, Oliwia Konopka, Weronika Malcher

 

WYRÓŻNIENIE

SKN Myśli Gospodarczej

KOSZTY BIOASEKURACJI ASF W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Autorzy: Mateusz Cielecki, Emilian Rusiniak

 

III. SEKCJA TECHNICZNA

1. SKN Technologów Żywności

WZBOGACANIE W BIAŁKO OWADZIE CHLEBA BEZGLUTENOWEGO - JAKOŚĆ, TEKSTURA I WŁAŚCIWOŚCI WODY

Autorzy: Olga Bartczak, Paulina Sarbak, Krzysztof Smarzyński

 

2. SKN Inżynierii Rolniczej            

Wpływ konstrukcji układu jezdnego rozrzutnika obornika na opory przetaczania oraz zagęszczania gleby

Autorzy: Arkadiusz Zwierzchowski, Jonasz Nowak, Piotr Krzewina, Wojciech Białczak

 

3.  SKN Inżynierii Środowiska

WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB PIELĘGNACJI ORAZ DODATEK WŁÓKIEN CELULOZOWYCH

Autorzy: Joanna Kocięcka, Joanna Ciećmierowska, Zbyszko Szymkowiak, Agata Łabiak,
Mikołaj Borzyszkowski, Tomasz Białas, Michał Krawczyk

 

WYRÓŻNIENIE

SKN Projektantów Mebli

WPŁYW GRUBOŚCI WARSTWY SPRĘŻYSTEJ I ZASTOSOWANIA WŁÓKNINY NA KOMFORT UŻYTKOWANIA PIANEK TYPU QUICK DRY

Autor: Julia Muszyńska

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY