Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SKWER IMIENIA CZESŁAWA JANICKIEGO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SKWER IMIENIA CZESŁAWA JANICKIEGO

Rada Miasta Poznania z inicjatywy prezydenta 28 maja 2019 r. podjęła uchwałę o nadaniu skwerowi położonemu w rejonie ulicy Nad Wierzbakiem i alei Wielkopolskiej imienia Czesława Janickiego, pracownika naukowego Wyższej Szkoły Rolniczej.

Patron skweru profesor Czesław Janicki więzień obozu w Żabikowie, w latach 1979-1984 zajmował stanowisko prodziekana Wydziału Zootechnicznego, a w latach 1981-1989 kierownika Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. W 1987 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych. W 1984 r. wybrany został na prorektora ds. Studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poza działalnością naukową Czesław Janicki związany był z polityką. W latach 1989-1990 sprawował urząd wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. Przyznano mu wiele nagród i odznaczeń, między innymi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 29 grudnia 2012 r. w Poznaniu. "… największą radością i satysfakcją jest dawać i pomagać bez reszty oraz kochać i być kochanym.."  - słowa te będące życiowym credo profesora Czesława Janickiego zostały umieszczone na tablicy pamiątkowej odsłoniętej 10 maja 2016 roku w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY