Spotkania organizacyjne z Dziekanami Wydziałów studentów przyjętych na studia