Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SPOTKANIE DOTYCZĄCE NOWEJ USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SPOTKANIE DOTYCZĄCE NOWEJ USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Harmonogram wdrażania reformy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zmiany w systemie ewaluacji działalności naukowej i prace nad nowym Statutem UPP to wiodące zagadnienia spotkania zorganizowanego dla pracowników uczelni 13 listopada br. w Biocentrum.

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Jan Pikul Rektor UPP, który szczegółowo omówił kalendarium wdrażania przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz działań związanych z wprowadzaniem nowego prawa. 
 

Następnie prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą przedstawił istotne zmiany w zakresie oceny działalności naukowej jednostek, polegające na tym, że ewaluacji w nowym systemie podlegać będzie działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. Zaprezentował również podejście UPP do nowej systematyki dziedzin i dyscyplin, przypominając o konieczności składania przez pracowników oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie.
 

Przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak w swym wystąpieniu przedstawił natomiast informacje dotyczące prac komisji i podzespołów, jakie zostały utworzone w celu opracowania projektu nowego statutu.
 

Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań, wyrażania własnych opinii i uwag oraz podejmowania dyskusji.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY