Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie informacyjno-konsultacyjne – znaki towarowe UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne – znaki towarowe UPP

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez podmioty zewnętrzne w celach komercyjnych, pracowników i jednostki ogólnouczelniane Uniwersytetu.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zasad używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez podmioty zewnętrzne w celach komercyjnych, pracowników i jednostki ogólnouczelniane.

Centrum zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie ewentualnych zagadnień, pytań lub studiów przypadków dotyczących używania znaków towarowych Uniwersytetu (znaku słownego oraz logotypu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) na adres e-mail: ewa.matuszak@up.poznan.pl. Wcześniejsze przesłanie przedmiotowych zagadnień/pytań/studiów przypadków usprawni przebieg spotkania oraz ułatwi analizę zgłoszonych przypadków.

Wszelkie informacje dotyczące zasad używania znaków towarowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajdują się na stronie: http://www.ciitt.up.poznan.pl/Znaki-towarowe-UPP,p96.html.

Termin spotkania:

02.02.2018 r. w godz. 10:00-12:00

Miejsce spotkania:

Uzależnione od liczby uczestników zostanie podane w terminie późniejszym.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu:

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ewa.matuszak@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr 61 846 62 67 w terminie do dnia 26.01.2018 r. Prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, tytuł naukowy, wydział, instytut/katedra, telefon, adres e-mail.

WYDZIAŁY