Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie jubileuszowe Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkanie jubileuszowe Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu może poszczycić się najstarszym rodowodem rolniczego kształcenia uniwersyteckiego w Wielkopolsce. W tym roku bowiem mija 100 lat od utworzenia akademickich studiów rolniczo-leśnych na Uniwersytecie Poznańskim.

Z tej okazji 18 czerwca 2019 r. w Biocentrum UPP odbyło się spotkanie jubileuszowe Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii. Salę zapełnili absolwenci, pracownicy i przyjaciele Wydziału.  Uroczystość otworzyła prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP. Dzięki dwóm wygłoszonym wykładom wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do historycznej refleksji, jak i przyjrzenia się obecnej pozycji Wydziału w zakresie kształcenia i realizacji badań naukowych. Goście wysłuchali bowiem wykładu prof. dr. hab. Andrzeja Wojciechowskiego, który zaprezentował bogatą historię Wydziału, natomiast dr hab. Zuzanna Sawinska wraz z dr. Łukaszem Sobiechem podzielili się z gośćmi wizją przyszłości jaka czeka Wydział i badania rolnicze. Podczas wydarzenia uhonorowani medalami 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych zostali zasłużeni profesorowie.

 

W roku jubileuszowym Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest nowoczesną i bardzo silną jednostką naukowo-dydaktyczną. Interdyscyplinarny charakter badań naukowych i kształcenia prowadzonych na Wydziale pozwala spełniać oczekiwania studentów oraz zapotrzebowanie rynku pracy związanego z szeroko pojętym rolnictwem. Jest więc ważnym ośrodkiem naukowym w skali regionu i kraju, także Europy i świata, a którego osiągnięcia są wdrażane do praktyki rolniczej. Corocznie opuszczają go rzesze Absolwentów. Ich wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje sprawiają, iż są konkurencyjni na rynku pracy, a często już w krótkim czasie awansują zajmując znaczące i decyzyjne stanowiska w firmach.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

Fot. Dominika Radzikowska

 

WYDZIAŁY