Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SPOTKANIE NOWOROCZNE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Kolędami w wykonaniu Chóru Akademickiego Coro Da Camera 9 stycznia br. rozpoczęło się tradycyjne spotkanie noworoczne. Tego dnia w Kolegium Rungego zebrali się przedstawiciele wszystkich pokoleń i grup społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Noworoczne spotkanie to dobra okazja do podsumowań i  refleksji oraz podjęcia nowych wyzwań – rozpoczął swoje przemówienie Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul - Powitajmy zatem Nowy Rok 2019 z radością i optymizmem, szczególnie dlatego, że będzie to dla nas rok bardzo ważny. Nadchodzący rok będzie dla całego Akademickiego Poznania rokiem jubileuszowym, szczególnie podkreślającym rangę szkolnictwa wyższego.

 

Rektor UPP w swym wystąpieniu podkreślił, że jubileusz przypomina o przeszłości i tradycji, ale jest także zobowiązaniem odnoszącym się do teraźniejszości i przyszłości. - Konsekwentnie realizujemy postawione przez naszych przodków cele w nauce i dydaktyce, chlubnie kultywujemy tradycje naszej Alma Mater, dzięki zaangażowaniu oraz pracy kolejnych pokoleń pracowników nasz Uniwersytet jest dziś znaczącą jednostką – obecnie najlepszą uczelnią rolniczą w kraju według Rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, z najlepiej ocenionym w Polsce kierunkiem studiów – leśnictwem.

 

Następnie został podsumowany miniony rok z graficzną prezentacją najważniejszych faktów i wydarzeń. Rok 2018 był to czas wielu podniosłych uroczystości, rocznic, zjazdów i jubileuszy, które wplatały się w rytm funkcjonowania Uczelni i codziennej pracy. Podjętych zostało szereg inicjatyw związanych z obchodami jubileuszu 100.lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych, także obchody Święta Patrona Uczelni odbyły się w duchu zainaugurowanego roku jubileuszowego.

 

Rok 2018 był rokiem, w którym Uczelnia odnotowała wymierne sukcesy na wielu etapach działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, a także rozpoczęły się działania związane z wprowadzeniem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przed nami jeszcze wiele pracy i odpowiedzialnych decyzji, aby przy wprowadzaniu w życie założeń nowej ustawy właściwie zorganizować uczelnię oraz zapewnić jej dobry start w nowej rzeczywistości i dalszy rozwój - podkreślał w przemówieniu Rektor UPP.

 

JM Rektor zaznaczył, że ubiegły rok to rok sukcesów pracowników, studentów i poszczególnych jednostek, rok  aktywności badawczej, zacieśniania współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi poprzez zawieranie umów wspierających dydaktykę, naukę i wymianę wiedzy, rok efektywnego pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz inwestycji i modernizacji na Uniwersytecie. Podkreślił niezwykle istotną rolę integracji działań w zakresie dydaktyki i badań naukowych oraz zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie wzrostu transferu wiedzy do gospodarki i skuteczne oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze. Przedstawił również dokonania i efekty gospodarowania zakładów doświadczalnych.

 

Rektor UPP skierował również słowa podziękowania do wszystkich pracowników, dziękując za zaangażowanie, wsparcie i wspólny trud rozwiązywania problemów, trud podejmowanej pracy dydaktycznej, naukowej, wychowawczej, organizacyjnej oraz administracyjnej, a tym samym budowania przyszłości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Kończąc prof. Jan Pikul złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia. - Przed nami kolejny rok życia, kolejny rok pracy, kolejny rok realizacji naszych planów i zamierzeń. Niech każdy dzień będzie dla nas inspiracją do podejmowania nowych wyzwań, które przyniosą satysfakcję i zadowolenie. Oby nigdy nie zabrakło nam wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i wiary we własne możliwości. Życzę również Państwu zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech optymizm, wzajemne zrozumienie i powodzenie w działaniach towarzyszą nam w pracy w całym nowym roku, abyśmy mogli za rok spotkać się znowu w tej pięknej Sali i cieszyć się kolejnymi sukcesami. Do siego roku!

 

Pozostając w podniosłej atmosferze życzeń i refleksji zebrani wysłuchali i wspólnie odśpiewali kolędy w wykonaniu Chóru Akademickiego Coro Da Camera pod batutą Pani dr Barbary Dąbrowskiej-Silskiej, a następnie JM Rektor zaprosił na noworoczny poczęstunek i do wzajemnego składania życzeń.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY