Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Startuje pierwsza edycja Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Internacjonalizacji 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Startuje pierwsza edycja Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Internacjonalizacji 2018

Misją Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Gala pierwszej edycji Nagrody odbędzie się 29 stycznia 2018 roku w Gliwicach, podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018".

Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" - realizująca wspólnie z KRASP wieloletni program międzynarodowej promocji polskich uczelni "Study in Poland".

Honorowym przewodniczącym Kapituły Nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars jestprof. Jan Szmidt - rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP. W skład Kapituły wchodzą (w kolejności alfabetycznej): dr inż. Zygmunt Krasiński - dyrektor KPK "Horyzont 2020", Liliana Lato - przewodnicząca IROs Forum, dr Paweł Poszytek - dyrektor generalny FRSE, dr Bianka Siwińska - dyrektor wykonawcza Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", Juliusz Szymczak-Gałkowski - dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, Tomasz Tokarski - przewodniczący Parlamentu Studentów RP, prof. Marek Tukiendorf - rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP oraz Łukasz Wojdyga - dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kandydatów zgłaszać mogą władze uczelni, współpracownicy, studenci, doktoranci oraz sami zainteresowani kandydowaniem w konkursie. (Regulamin Nagrody)

Nagroda 2018 zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  • Gwiazda Zarządzania - Management Star
  • Gwiazda Kształcenia - Teaching Star
  • Gwiazda Marketingu - Marketing Star
  • Gwiazda Badań - Research Star

Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne:

  • Wschodząca Gwiazda - Rising Star
  • Wybitna Gwiazda - Distinguished Star

Gala Finałowa nagrody "Internationalization Stars" odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w Gliwicach podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

ANKIETA KONKURSOWA
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2017 r.

Więcej informacji 
http://www.gwiazdyinternacjonalizacji.pl/

WYDZIAŁY