Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wśród wybitnych młodych naukowców poznańskich uczelni i instytutów w 2016 roku znalazł się mgr Paweł Kołodziejski, asystent prof. Leszka Nogowskiego, kierownika Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach).

Ogółem do Kapituły Stypendium Naukowego Miasta Poznania wpłynęły 132 wnioski. Tą prestiżową nagrodą wyróżniono trzynastu młodych naukowców, a wśród nich w dziedzinie nauk biologicznych doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego opiekunem naukowym jest prof. Krzysztof W. Nowak.

Mgr Paweł Kołodziejski jest autorem lub współautorem 16 oryginalnych publikacji oraz 30 streszczeń konferencyjnych. Po obronie pracy magisterskiej odbył w 2015 roku roczny staż naukowy w Department of Hepatology and Gastroenterology tfe Ineredisciplinary Centre of Metabolizm: Eddocrinogy, Diabetes and Metabolism Charite-University Medicine w Berlinie.

Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe laureat był nagradzany m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium EFS w ramach Programu Kapitał Ludzki „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 18 października w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.
Laureatowi i jego opiekunom naukowym – gratulujemy!

Rzecznik prasowy UP 
19 października 2016 r.

WYDZIAŁY