Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę rankingową młodych naukowców, którym przyznano stypendia ustanowione w 2017 roku. Wśród 206 laureatów 4 stypendia naukowe w wysokości 5390,- złotych  (na okres 36 miesięcy) przyznano naukowcom z naszej uczelni.

Na bardzo wysokiej 4 pozycji rankingowej  znalazła się dr Ewelina Celińska z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu), na 75 miejscu rankingowym znalazł się dr inż. Michał Tomasz Kwiatek, do niedawna pracownik Instytutu Genetyki Roślin PAN, a od 1 października  br. zatrudniony w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii,  na 77 – dr inż. Ewa Barbara Sell-Kubiak z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz na 159 pozycji dr inż. Wojciech Czekała z Instytutu Inżynierii Biosystemów - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

O stypendia wnioskowały polskie uczelnie i instytuty naukowe.

 

Młodym, ambitnym naukowcom  – serdecznie gratulujemy!

 

Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY