Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

2. doktorantów i 7. studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawane za wybitne osiągnięcia.

Na rok akademicki 2018/2019 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny zostały sporządzone listy rankingowe. Na ich podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom.

 

W gronie ministerialnych stypendystów znaleźli się następujący doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • Marta Bykowska (nauki rolnicze)
  • Marcin Krzysztof Dyderski (nauki leśne)

oraz studenci:

  • Natalia Czapiewska (kierunek leśnictwo)
  • Martyna Frątczak (kierunek weterynaria)
  • Aleksandra Jeżowska (kierunek ekoenergetyka)
  • Dawid Kuźnicki (kierunek biologia)
  • Sonia Paź (kierunek leśnictwo)
  • Tomasz Uzar (kierunek weterynaria)
  • Mateusz Zajdler (kierunek leśnictwo)

 

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia są wypłacane studentom i doktorantom przez uczelnię. Wypłata następuje jednorazowo.

 

Więcej informacji na www.gov.pl .

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY