Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkoła doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkoła doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Z dniem 15 maja 2019 r. powołano Szkołę Doktorską Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, będącą zorganizowaną formą kształcenia doktorantów w dziewięciu dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, ekonomia i finanse, które posiadają kategorię naukową co najmniej B+.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest prowadzone w trybie stacjonarnym, trwa 8 semestrów i rozpoczyna się 1 października roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono rekrutację.

 

Za kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej nie pobiera się opłat. 

 

W dniu 31.05.2019 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostanie upubliczniony Regulamin oraz program kształcenia w Szkole Doktorskiej UPP.

Ogłoszenie o rekrutacji pojawi się na stronie Uniwersytetu do dnia 7 czerwca 2019 r. w zakładce Szkoła Doktorska UPP.

 

 

 

WYDZIAŁY