Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenie dla osób wykonujących korekcję racic bydła | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenie dla osób wykonujących korekcję racic bydła

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt przy współpracy z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Centrum Genetycznym Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka organizuje od 12-13.05.2017r. szkolenie z rozpoznawania schorzeń racic bydła dla osób wykonujących korekcję.

Schorzenia racic u bydła ograniczają efektywność produkcji mleka. W trakcie bezpłatnego szkolenia dla osób wykonujących korekcję zostaną poruszone tematy związane z anatomią racic i etiologią schorzeń. Odbędą się również praktyczne warsztaty prezentujące cięcia lecznicze i zalecane metody terapii. Szkolenie poprowadzi światowej klasy specjalista, autorytet z zakresu rozpoznawania schorzeń i współtwórca “ICAR Atlas Zdrowia Racic” profesor Johann Kofler (Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu). W czasie szkolenia odbędzie się także oficjalna prezentacja pierwszej wersji aplikacji przeznaczonej do rejestracji wyników korekcji racic, opracowanej w ramach projektu „CGen korekcja”, który jest realizowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM.

Program szkolenia:

12.05.2017 (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

  • rozpoznawanie schorzeń racic zgodnie z “ICAR Atlas Zdrowia Racic”,
  • anatomia racic i etiologia schorzeń,
  • praktyczne warsztaty: cięcia lecznicze,
  • prezentacja aplikacji „CGen korekcja”.

13.05.2017 (zajęcia praktyczne na oborze)

  • praktyczne warsztaty: rozpoznawanie schorzeń i pokaz cięć leczniczych,
  • rejestracja wyników korekcji przy użyciu aplikacji „CGen korekcja”.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu należy zgłosić przesyłając wypełniony formularz. W przyszłości planuje się organizację kolejnych edycji szkolenia. Z tego względu prosimy o wypełnienie formularza 
także w przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu w późniejszym terminie.

Bieżące informacje dotyczące szkolenia będą zamieszczane na stronie internetowej pod adresem https://www.cgen.pl/korekcja/szkolenia/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 732 430 624 lub wysyłając wiadomość na adres korekcja@cgen.pl.

Agata Gindera
agindera@up.poznan.pl
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań

WYDZIAŁY