Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenie okresowe BHP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenie okresowe BHP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2018r w godzinach 8:00 do 14:00 organizowane jest szkolenie OKRESOWE  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej „F”  (budynek WTD) przy ul. W. Polskiego 38/42 w Poznaniu.

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 października 2018r w godzinach 8:00 do 14:00 organizowane jest szkolenie OKRESOWE  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej „F”  (budynek WTD) przy ul. W. Polskiego 38/42 w Poznaniu.

Obowiązkiem szkolenia objęci są:

  1. Pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w UPP od grudnia 2017r.,a nie przedłożyli ważnego zaświadczenia o szkoleniu OKRESOWYM od innego pracodawcy.
  2. Pracownicy, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach OKRESOWYCH organizowanych przez UPP,  w  latach 2015 do września 2018r.
  3. Pracownicy u których kończy się ważność szkoleń poprzednich  tj.:
    • Pracownicy administracyjno-biurowi  6 lat
    • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach technicznych  3 lata
    • Pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne  1 rok

Uprzejmie proszę Kierowników jednostek organizacyjnych i komórek do oddelegowania na szkolenie OKRESOWE,  pracowników objętych tym obowiązkiem, w podanym wyżej terminie.

Podstawa prawna:
I. Ustawa - Kodeks Pracy Art. 237 3
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
II. Zarządzenia Rektora UPP: Nr 48/2013 §1, Nr 49/2013 §2 pkt.11

Informacji w sprawie szkolenia udziela:
st. spec. mgr inż. Bernadeta Bobak  tel. 61 848 78 92,       e-mail: bhp@up.poznan.pl

ZałącznikRozmiar
PDF icon Komunikat Szkolenie Okresowe BHP.pdf744.83 KB

WYDZIAŁY