Technologia opracowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dostępna w sprzedaży

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W wyniku komercjalizacji technologii - „Mebel wielofunkcyjny do spania, przechowywania i pracy”, przeprowadzonej przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisał umowę licencyjną z firmą „Idźczak-Meble”. Jej twórcami są Pan dr inż. Krzysztof Wiaderek oraz Pani inż. Zuzanna Klorek – studentka Wydziału Technologii Drewna. Mebel pod nazwą handlową SMART został opracowany według licencjonowanej technologii i obecnie można go znaleźć w ofercie firmy „Idźczak-Meble”

Warto podkreślić, iż ww. mebel uzyskał m.in. Złoty Medal 2019 Targów Meble Polska oraz został wyróżniony tytułem „Diamentu Meblarstwa 2019” podczas 13 edycji konkursu organizowanej przez Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz Meble.pl SA.

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny