Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UCHWALONO STATUT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UCHWALONO STATUT UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Informujemy, że na XXX posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniu 26 czerwca 2019 r. Senatorowie UPP przyjęli nowy Statut Uczelni.

 

Projekt, jako wynik pracy ponad 60 osób, jest wypracowanym kompromisem. – mówił prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Komisji rektorskiej ds. przygotowania projektu nowego Statutu UPP podczas środowego Senatu - Staraliśmy się, aby została zachowana równowaga pomiędzy przepisami ustawy a oczekiwaniami społeczności akademickiej.

 

Statut był opiniowany przez: 6 Komisji Senackich, Radę Uczelni oraz Związki Zawodowe.

 

Podziękowania w imieniu władz rektorskich wszystkim osobom zaangażowanym  w prace nad Statutem: Senatorom, Przewodniczącym Komisji Senackich, Radzie Uczelni, Związkom Zawodowym oraz członkom społeczności akademickiej złożył prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY