Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Umowa o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego z Santander Universidades | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Umowa o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego z Santander Universidades

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Przed trzema laty Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dołączył, jako jedna z ponad 1100 uczelni w świecie, do grona Santander Universidades, do globalnej sieci szkół wyższych, które uczestniczą w programie współpracy naukowej, nawiązują kooperację z innymi renomowanymi ośrodkami akademickimi. Przynależność do programu jest wyznacznikiem prestiżu w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych, wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.

Foto: Jerzy Lorych

Celem umowy o współpracy jest finansowe wspieranie przez BZ WBK S.A. szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości. Ostatecznym beneficjentem tych działań mają być studenci  i naukowcy.

Szkoły wyższe mogą się ubiegać o dofinansowanie  programów indywidualnych, które mają na celu realizację konkretnych, wybranych przez uczelnie projektów naukowo-badawczych, wspieranie innowacyjności, rozwój nowych technologii, wspieranie przedsiębiorczości i mobilności studentów oraz pracowników naukowych. Współpraca ma umożliwić  pracownikom naukowym oraz studentom i doktorantom odbywanie  zagranicznych staży i wymianę międzynarodową.

Dziś, 27 czerwca, JM Rektor Jan Pikul wraz z dyrektorem Departamentu Santander Universidades zarządzanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK, Tomaszem Mielniczukiem popisali, i tym samym przedłużyli na czas nieokreślony,  zawartą  14 lutego 2014 roku,  umowę o wzajemnej współpracy.

Po podpisaniu umowy rektor, prof. Jan Pikul powiedział m.in.: - Przystępując przed trzema laty do tego programu dostrzegaliśmy korzyści dla studentów i pracowników naukowych naszej uczelni. Dziś chcemy kontynuować tę współpracę, mając na uwadze finansowanie przez Bank BZ WBK działań prospołecznych i  rozwój kapitału ludzkiego, co powinno służyć przede wszystkim społeczeństwu. W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie należy  rozwijać się efektywnie korzystając z najlepszych doświadczeń.

Dyrektor Tomasz Mielniczuk podkreślił: -  W ciągu kilku lat stworzyliśmy największy program współpracy między uczelniami a światem biznesu. Polskie uczelnie biorące udział w programie SU mogą nie tylko realizować innowacyjne projekty naukowo-badawcze mające zastosowanie w gospodarce, mogą również kooperować z najlepszymi ośrodkami akademickimi świata. Współpraca powinna wpisać się w strategie rozwoju uczelni.

Podpisanie umowy o współpracy miało uroczysty charakter.

Realizacje umowy koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. W najbliższym czasie ukaże się informacja o terminie składania konkretnych wniosków – projektów ubiegających się o dofinansowanie.

Wszelkich informacji na ten temat udziela:

Centrum Kształcenia Ustawicznego UPP
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, pok. 113,
tel. 61 848 7026, e-mail:  cku@up.poznan.pl

 

WYDZIAŁY