Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Technologii Drewna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Technologii Drewna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uroczysta inauguracja zajęć, w ramach pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod nazwą Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) odbyła się w piątek, 17 marca br. na Wydziale Technologii Drewna, w sali wykładowej im. Tadeusz Perkitnego.

W uroczystości wzięli m.in. udział: prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, a także prodziekan ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna, dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw. Inaugurację prowadził koordynator projektu UMO na wydziale, a jednocześnie drugi prodziekan ds. studiów, dr hab. Edward Roszyk. 
Ponad stu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 12 do 16 lat, z Poznania i Jarocina, złożyło uroczyste ślubowanie, stając się tym samym „studentami – młodymi odkrywcami”. Na dowód tego otrzymali indeksy, w których będzie dokumentowany ich udział w różnych warsztatach i laboratoriach na wydziale. Program zajęć, zaplanowany na osiem zjazdów (do 2 czerwca br.), obejmuje szeroką tematykę drzewnictwa: od nauki o drewnie, przez tworzywa drzewne, zabezpieczanie drewna przed ogniem, sterowane numerycznie obrabiarki do drewna, metody projektowania mebli, po chemię drewna. Tym samym w projekt pod tytułem „Tego nie wiesz o drewnie” włączyły się niemalże wszystkie jednostki organizacyjne wydziału.
Podczas wykładów inauguracyjnych, wygłoszonych przez dra hab. Edwarda Roszyka oraz dra inż. Marka Wieruszewskiego, młodzi odkrywcy dowiedzieli się, jak ważną rolę we współczesnym świecie – a szczególnie w polskiej gospodarce – odgrywa drzewnictwo. Rozwiane zostały też wątpliwości zatroskanych o polskie lasy młodych miłośników przyrody. W przerwie pomiędzy wykładami nowi studenci testowali rower z drewna, wykonany przez absolwenta wydziału, mgra inż. Mateusza Frosta, oraz matę sensorową stosowaną w meblarstwie.

Wniosek Wydziału Technologii Drewna, złożony jako jeden z ponad 200 wniosków, które wpłynęły do MNiSW w ramach pierwszej edycji programu UMO, uzyskał dofinansowanie – jako jeden z 65 wniosków rozpatrzonych pozytywnie, w tym trzech z Poznania, a pięciu z Wielkopolski (aż dwa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).
Celem projektu „Tego nie wiesz o drewnie” jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży. Chodzi o szerzenie od najmłodszych pokoleń faktu, że drewno jest samo z siebie ekologicznym surowcem, a jego współczesny przerób i wykorzystanie nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu tylko je wspomaga, np. przez eliminację sztucznych, trudno biodegradowalnych materiałów.
Realizację programu UMO na Wydziale Technologii Drewna można śledzić na bieżąco na profilu Facebook: facebook.com/UMOwtdpoznan

Koordynator UMO na WTD dr hab. Edward Roszyk
Foto: dr Magdalena Broda (galeria)

WYDZIAŁY