Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy na targach West Africa Agrofood w Ghanie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy na targach West Africa Agrofood w Ghanie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W ramach działań na rzecz budowy  rozpoznawalności Marki Wielkopolska podczas niedawnych (5-7 grudnia br.) targów West Africa Agrofood w Akrze, stolicy Ghany,  reprezentowana była również Wielkopolska.  W skład instytucji reprezentujących nasz region w obszarze „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” znaleźli się przedsiębiorcy mający już pewne doświadczenie z afrykańskim rynkiem. Delegacja składała się z przedstawicieli wielkopolskich instytucji, które mają już pewne doświadczenia z afrykańskim rynkiem, min. z  instytucji z otoczenia biznesu, takich jak  izby gospodarcze i klastry biznesowe, a także z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w osobie prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza

Celem wizyty wielkopolskiej delegacji na targach  w Akrze  była promocja Marki Wielkopolska w Afryce Zachodniej. Przedsiębiorcy nawiązali nowe kontakty, które mogą teraz skutkować dalszymi działaniami na tamtejszym rynku, m.in. dostosowaniem  oferty do wymagań konsumentów tego obszaru świata. Wielkopolska może zaoferować towary i usługi o standardach dobrej jakości, porównywalne z produktami Europy Zachodniej

 

Podczas wizyty odbyło się szereg spotkań z władzami Ghany oraz m.in. na uniwersytecie w Akrze. Rozmowy prorektora Krzysztofa Szoszkiewicza  z władzami tamtejszej uczelni miały na  celu nawiązanie partnerskich kontaktów pomiędzy uniwersytetami

 

Wystawa Agrofood West Africa 2017 i spotkania wielkopolskiej delegacji z potencjalnymi inwestorami, operatorami agrobiznesu i nauki , zrealizowane zostały w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarka Wielkopolska” współfinansowanego  ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.42: Promocja gospodarcza regionu.

 

Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY