Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu laureatem Kuźni Kadr w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu laureatem Kuźni Kadr w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zdobył nagrodę Kuźnia Kadr w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw. Wyróżnienie to otrzymuje uczelnia, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych. „Stan kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego jest naszą mocną stroną i stanowi ogromny potencjał intelektualny. – komentuje wyróżnienie prof. dr hab. Roman Gornowicz, prorektor ds. kadr i rozwoju UPP - Od kilku lat utrzymuje się wysoka liczba uzyskiwanych stopni naukowych. Nauczyciele akademiccy w wieku 30-50 lat, czyli w okresie najbardziej twórczym, stanowią 63% ogółu zatrudnionych nauczycieli. Uniwersytet zatrudnia dużo profesorów tytularnych (15% ogółu nauczycieli), jak również tzw. „samodzielnych” nauczycieli akademickich, czyli profesorów i doktorów habilitowanych – 41%.”

Aktualnie Uczelnia posiada uprawnienia do habilitowania w następujących dyscyplinach: agronomia, leśnictwo, zootechnika, ogrodnictwo, drzewnictwo, nauki o żywności i żywieniu, inżynieria rolnicza, biotechnologia, ochrona i kształtowanie środowiska i ekonomia. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii jest unikalny w skali kraju pod względem liczby uprawnień do habilitowania posiadając je w 3 dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej i biotechnologii.

Rozwój kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu gwarantuje postęp naukowy uczelni, a studentom zapewnia właściwy poziom studiowania.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY