Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU PODPISAŁ DEKLARACJĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU PODPISAŁ DEKLARACJĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

W drugim dniu Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie - odbywającego się w dniach 16-17 września 2019, w Krakowie w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego (Audytorium Maximum), nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przez 58 uniwersytetów oraz szkół wyższych. Sygnatariuszem Deklaracji z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów.

 

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - zainicjowana w 2017 r i podpisana wówczas przez 23 uczelnie - to zobowiązanie środowiska szkół wyższych do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Jest to w praktyce potwierdzenie tego, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od lat dobrowolnie angażuje się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju zarówno w programach edukacyjnych, jak i w badaniach naukowych, a także dba o ład organizacyjny uczelni, opierając jej zarządzanie na fundamentach społecznej odpowiedzialności.

 

W towarzyszących wydarzeniu panelach, seminariach i warsztatach poświęconych Społecznej Odpowiedzialności Nauki uczestniczyły także prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska – pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności UPP oraz  mgr Katarzyna Trzeciak – pracownik Działu ds. Funduszy Strukturalnych. Uczestnicząc w interaktywnych warsztatach przedstawicielki UPP zmierzyły się m.in. z problemami skutecznego upowszechnienia, komunikacji i promocji nauki.

 

dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

WYDZIAŁY