Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ROZPOCZĄŁ WSPÓŁPRACĘ Z PGE ENERGIA ODNAWIALNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ROZPOCZĄŁ WSPÓŁPRACĘ Z PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Porozumienie w tej sprawie podpisano 14 czerwca 2019 r. podczas jubileuszowych obchodów odbywających się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoje podpisy na dokumencie złożyli prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP oraz Szymon Kowalski, Dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji PGE Energia Odnawialna

 

PGE EO, spółka z Grupy Kapitałowej PGE działająca w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu na mocy porozumienia podejmą współpracę w zakresie przeprowadzania badań przemysłowych, prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych w zakresie generacji gazów alternatywnych, energetycznego zagospodarowania biomasy odpadowej oraz szeroko pojętej energetyki odnawialnej.

 

Strony porozumienia prowadzić będą innowacyjne projekty ściśle powiązane z zakresem działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu, a w szczególności działalności badawczo-rozwojowej Pracowni Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów UPP. Pracownia Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów UPP jest najlepszą w kraju jednostką badawczą zajmującą się badaniami dotyczącymi procesu fermentacji metanowej, kompostowania, technologiami dezodoryzacji i redukcji emisji gazowych oraz metodami zagospodarowania odpadów organicznych.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY