Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wśród Uniwersytetów Młodego Odkrywcy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wśród Uniwersytetów Młodego Odkrywcy

Dwa wydziały: Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Technologii Drewna znalazły się w gronie zwycięskich projektów, które otrzymają granty na uruchomienie działalności programu pn. Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO). Finansowanie projektu wsparło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogółem do organizatorów UMO wpłynęło 200 wniosków. Zwycięskie 65 otrzyma dofinansowanie na realizację zajęć w wysokości do 40 tys. zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie wykładów, podczas których dzieci i młodzież licealna, w wieku od 6 do 16 lat, pod okiem naukowców będzie mogła - w najbardziej dostępnej formie - zapoznawać się z najnowszymi badaniami naukowymi.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w cyklu „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”, a na Wydziale Technologii Drewna „Tego nie wiesz o drewnie”.

Program UMO jest inicjatywą realizowaną w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażanej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego.

Zajęcia odbywać się będą od lutego do czerwca 2017 roku.

WYDZIAŁY