Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UPP PARTNEREM W PROJEKCIE SMARTAGRIHUBS | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UPP PARTNEREM W PROJEKCIE SMARTAGRIHUBS

SmartAgriHubs, którego partnerem jest Unwiersytet Przyrodniczy w Poznaniu, w swym założeniu ma przyspieszyć cyfrową transformację europejskiego sektora rolnego i spożywczego. Dzięki budżetowi 20 milionów euro współfinansowanemu przez Unię Europejską projekt ten ma na celu zbudowanie rozległej ogólnoeuropejskiej sieci cyfrowych innowacji (Digital Innovation Hubs). Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2018 roku.

Unwiersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym ze 108 partnerów zaangażowanych w project SmartAgriHubs i jednocześnie pełni rolę koordynatora jednego z 28 tzw. Flagowych Eksperymentów Innowacyjnych. Uczestnikami przedsięwzięcia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są pracownicy Instytutu Inżynierii Biosystemów: dr inż.Tomasz Wojciechowski (koordynator), dr inż. Mirosław Czechlowski, dr inż. Natalia Mioduszewska oraz dr inż. Gniewko Niedbała.

 

SmartAgriHubs dąży do stworzenia wzajemnie połączonego ekosystemu, w którym interesariusze współpracują ze sobą na różnych etapach innowacji od wczesnych badań do zastosowań w gospodarstwach. Oczekuje się, że ponad 4000 gospodarstw zostanie zaangażowanych w ramach 2000 eksperymentów, w celu dopasowania procesu cyfryzacji do specyficznych potrzeb rolników.

 

Koordynatorem całego projektu jest Uniwersytet Wageningen. Instytucja finansująca Konkurs: Komisja Europejska / H2020. Typ grantu: Działania Innowacyjne - Innovation action (IA) H2020-RUR-2018-1; ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs for Agriculture.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

ZałącznikRozmiar
Image icon hubs.png2.14 MB

WYDZIAŁY