Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UPP W ŚWIATOWYM RANKINGU UNIWERSYTETÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UPP W ŚWIATOWYM RANKINGU UNIWERSYTETÓW

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na światowej liście Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018. W najnowszym zestawieniu dziedzinowym znalazły się aż 3 dyscypliny naukowe prowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects publikowany od roku 2009 to międzynarodowe zestawienie instytucji naukowych z całego świata ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich min. nauki przyrodnicze, ścisłe, społeczne, ekonomiczne oraz medyczne i techniczne. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uplasowała się w dziedzinie Food Science & Technology na miejscu 151-200 z wynikiem 41,6 pkt., w dziedzinie Veterinary Sciences - 201-300 uzyskując 23 pkt. oraz w dziedzinie Agricultural Sciences – 301-400 z 42,7 punktami  - jako najlepsza uczelnia z Polski. Parametry wpływające na pozycję uczelni to liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, oraz liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.

 

Zajmowane pozycje w rankingu są potwierdzeniem wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. – mówi  prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UPP -  Stawiamy na rozwój badań naukowych, o czym świadczyć może m.in. liczba 2500 publikacji w roku 2017, z czego 571 artykułów w czasopismach funkcjonujących w międzynarodowym obiegu naukowym (posiadające tzw. Impact Factor). Ponadto na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tylko w roku 2017 realizowanych było aż 11 grantów europejskich (Horyzont 2020, 7. Program Ramowy, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza) oraz 81 grantów z Narodowego Centrum Nauki NCN, 17 projektów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR, a także wiele projektów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  – podsumowuje Rektor - Dużym sukcesem było również pozyskanie sześciu projektów badawczych realizowanych w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

 

Ranking Shanghai Index jest najważniejszym rankingiem uniwersyteckim na świecie, wraz z rankingami World Times Higher Education World oraz rankingami World University Quacquarelli Symonds (QS).

Warto również przypomnieć, że w tegorocznym Rankingu Perspektyw Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz kolejny został najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce.

 

Lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie internetowej  

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/   

WYDZIAŁY