Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UPP JE KARDYNAŁOWI ZENONOWI GROCHOLEWSKIEMU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA UPP JE KARDYNAŁOWI ZENONOWI GROCHOLEWSKIEMU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kardynał Zenon Grocholewski, wielkopolanin, wielki humanista i uczony, twórca nowoczesnego spojrzenia na rolę współczesnego szkolnictwa i nauki otrzymał 22 listopada br. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na wniosek Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Senat UPP przyznał doktorat honoris causa Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu jako wielkiemu autorytetowi moralnemu wyznaczającemu postawy etyczne środowisk akademickich na całym świecie. „Wielki to zaszczyt dla najstarszego na naszej uczelni, obecnie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii zainicjowanie postępowania o nadanie godności doktora honoris causa Wielkopolaninowi, osobie znamienitej, która universitatis postrzega jako uniwersyteckie oddanie się badaniom naukowym oraz nauczaniu i formacji studentów, którzy z własnej woli towarzyszą swym nauczycielom, są złączeni z nimi ideą miłości wiedzy.” – mówiła w swym przemówieniu prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP.
 

Ceremonia wręczenia dyplomu rozpoczęła obchody Dnia Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, corocznego święta uczelni nawiązującego do korzeni istnienia uczelni – rocznicy powstania Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie i postaci jej patrona, Augusta hrabiego Cieszkowskiego. Witając  wszystkich zgromadzonych gości w Kolegium Rungego prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP podkreślał ważkość takich uroczystości   „Nadanie godności doktora honoris causa to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego w dowód uznania ich szczególnych zasług. To laur dla wybitnych jednostek, umysłów nieprzeciętnych o wyjątkowych zdolnościach i gorliwości w działaniu, które uczelnia wskazuje jako wzorzec godny naśladowania dla członków swojej społeczności. Jako Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu raduje mnie fakt, iż mogę w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką osobę”.
 

Kardynał Zenon Grocholewski to Wielkopolanin, zawsze pamiętający o swoich korzeniach, urodzony w Bródkach 11 października 1939 roku. Odbywszy studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (1957-1963), otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 26 maja 1963 z rąk Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. W roku 1966 rozpoczął studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone w roku 1968 licencjatem (polskie magisterium), nagrodzonym złotym medalem (Uniwersytetu), a w r. 1972 doktoratem, także nagrodzonym złotym medalem (Papieskim). Ponadto w 1974 roku ukończył trzyletnie Studium Rotalne, zdobywając tytuł Adwokata Rotalnego. Podczas studiów rzymskich odbył kursy językowe we Francji i w Niemczech, oraz udzielał się w pracy duszpasterskiej w różnych parafiach w Niemczech i we Włoszech.
 

Od października 1972 do listopada 1999 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej pełniąc kolejno obowiązki: notariusza, kanclerza, sekretarza oraz prefekta. W międzyczasie, dnia 6 XII 1977 mianowany kapelanem Jego Świątobliwości, a 21 grudnia 1982 - biskupem tytularnym Agropoli. Dnia 6 stycznia 1983 otrzymał święcenia biskupie z rąk Jana Pawła II, a 16 grudnia 1991 został podniesiony do godności arcybiskupiej. Od 15 listopada 1999 do 8 czerwca 2015 jego główną pracą była funkcja prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej (8 czerwca 2015 przeszedł na emeryturę). Podczas sprawowania tej funkcji został kreowany kardynałem na konsystorzu dnia 21 lutego 2001. W 2011 został podniesiony do godności kardynała-prezbitera.
 

W roku 2009 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu odrodzenia Polski.  Godność doktora honoris causa Kardynałowi nadały ponad 23 uczelnie na całym świecie.
 

Kardynał Zenon Grocholewski jest człowiekiem o wybitnych walorach intelektualnych i etycznych, harmonii serca i umysłu. Wyróżnia się ogromnym dorobkiem naukowym, jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia to ponad 1500 publikacji w 20 językach, głównie z dziedziny kanonicznego prawa procesowego i małżeńskiego. W ostatnich latach publikował również prace z zakresu edukacji oraz teksty popularnonaukowe. W swoich publikacjach i wystąpieniach zwraca szczególną uwagę na humanizację studiów, na komplementarność rozwoju naukowo-technicznego i etyczno-moralnego, a także integralny rozwój studenta – są to myśli Kardynała, które dotyczą nie tylko uniwersytetów katolickich, ale również uniwersytetów świeckich.
 

Promotorem w postępowaniu był prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, który w swojej laudacji nawiązał do jubileuszu setnej rocznicy powołania do życia Uniwersytetu Poznańskiego: „Celebrujemy to w blasku zbliżającej się setnej rocznicy powstania w Poznaniu Uniwersytetu, tym samym początków dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego. Wspomnieć należy, że w utworzenie Uniwersytetu ogromny wkład intelektualny i materialny wniósł nasz patron August hrabia Cieszkowski – filozof, społecznik, ekonomista i lider pracy organicznej. Dzisiaj w tej pięknej Sali Kolegium Rungego splatają się idee czynu Augusta hrabiego Cieszkowskiego oraz współczesnej myśli i czynu Zenona Kardynała Grocholewskiego”.
 

Doktor honoris causa podczas uroczystości wygłosił wykład zatytułowany „Ekologia integralna”, który rozpoczął słowami „Czuję się bardzo zaszczycony przyznaniem mi doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ujmuje fakt, że u podłoża tej uczelni leży nie tylko zainteresowanie naukowe i profit gospodarczy, ale także, a może przede wszystkim, potrzeba serca, umiłowanie przyrody i troska o jej należne użytkowanie. Z takim bowiem nastawieniem starał się August Cieszkowski, patron tego Uniwersytetu, o powstanie w 1870 roku w Żabikowie Wyższej Szkoły Rolniczej”.
 

 

Do tej pory zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został nadany 53 osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, szkolnictwa i kultury oraz życia społecznego i gospodarczego w kraju i za granicą, promującym naukę polską oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 

Całość wystąpień oraz wykład JE Kardynała Zenona Grocholweskiego dostępne są w załączonej publikacji okolicznościowej wydanej z okazji wręczenia tytułu doktora honoris causa.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

 

fot. I. Cieślik

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Kardynał Grocholewski.pdf1.8 MB

WYDZIAŁY