Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UPP prof. Hubertowi Hasenauerowi | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UPP prof. Hubertowi Hasenauerowi

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Od uroczystości wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa prof. Hubertowi Hasenauerowi, Rektorowi Universität für Bodenkultur Wien (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu), rozpoczęły się obchody jubileuszowe Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się 24 czerwca 2019 r. w Kolegium Rungego. Witając gości prof. dr hab. Jan Pikul Rektor UPP zaznaczył w swoim przemówieniu, że wskazywanie wzorców i podkreślenie szczególnych osobowości akademickich, wyróżniających się postawą i działalnością to jedno z zadań dzisiejszego uniwersytetu w pędzącym i nastawionym na konsumpcjonizm świecie. A akademicki tytuł honorowy – doktor honoris causa – to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego w dowód uznania ich szczególnych zasług.  Dziś jako rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku Jubileuszowy 100-stulecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych, mając w pamięci nasz rodowód, cieszę się, że mogę w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką osobę” – mówił prof. dr hab. Jan Pikul.

 

Następnie sylwetkę prof. Huberta Hasenauera przybliżył gościom prof. dr hab. Piotr Łakomy Dziekan Wydziału Leśnego UPP, który przedstawił imponujące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesora. Prof. H.Hasenauer po pięciu latach pracy dla Austriackiego Federalnego Przedsiębiorstwa Leśnego podjął studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, które ukończył z wyróżnieniem. W 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk leśnych, następnie w 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2007 roku otrzymał tytuł profesora z zakresu zarządzania ekosystemami leśnymi oraz został kierownikiem Instytutu Hodowli. Hubert Hasenauer opublikował jako autor lub współautor ponad 270 artykułów naukowych. Dorobek naukowy Profesora stawia go w gronie europejskich liderów badających wpływ zmian klimatycznych na drzewa i drzewostany, a także modelowania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku leśnym. Jego ogromny wkład naukowy w rozwój nauk leśnych jest niekwestionowany. Od 1 lutego 2018 roku prof. H. Hasenauer jest rektorem Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, w którym to rozpoczynał swoją karierę naukową.

 

Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa była prof. dr hab. Małgorzata Mańka, która wygłaszając laudację również podkreślała, iż dorobek naukowy, dydaktyczny oraz zaangażowanie organizacyjne w kraju i za granicą stawia prof. Hasenauera w gronie najwybitniejszych przedstawicieli nauk leśnych w Europie. Recenzentami w postępowaniu byli: prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie im. Hugona Kołłątaja, prof. dr hab. Henryka Żubry ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Po akcie promocyjnym prof. Hubert Hasenauer wygłosił wykład „Ocena zasobów leśnych i zdolności lasów w Europie do ograniczania skutków zmian klimatycznych”.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

Fot. M. Szebiotko

 

WYDZIAŁY