Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UPP prof. Hubertowi Hasenauerowi | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UPP prof. Hubertowi Hasenauerowi

Od uroczystości wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa prof. Hubertowi Hasenauerowi, Rektorowi Universität für Bodenkultur Wien (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu), rozpoczęły się obchody jubileuszowe Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się 24 czerwca 2019 r. w Kolegium Rungego. Witając gości prof. dr hab. Jan Pikul Rektor UPP zaznaczył w swoim przemówieniu, że wskazywanie wzorców i podkreślenie szczególnych osobowości akademickich, wyróżniających się postawą i działalnością to jedno z zadań dzisiejszego uniwersytetu w pędzącym i nastawionym na konsumpcjonizm świecie. A akademicki tytuł honorowy – doktor honoris causa – to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego w dowód uznania ich szczególnych zasług.  Dziś jako rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku Jubileuszowy 100-stulecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych, mając w pamięci nasz rodowód, cieszę się, że mogę w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką osobę” – mówił prof. dr hab. Jan Pikul.

 

Następnie sylwetkę prof. Huberta Hasenauera przybliżył gościom prof. dr hab. Piotr Łakomy Dziekan Wydziału Leśnego UPP, który przedstawił imponujące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesora. Prof. H.Hasenauer po pięciu latach pracy dla Austriackiego Federalnego Przedsiębiorstwa Leśnego podjął studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, które ukończył z wyróżnieniem. W 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk leśnych, następnie w 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2007 roku otrzymał tytuł profesora z zakresu zarządzania ekosystemami leśnymi oraz został kierownikiem Instytutu Hodowli. Hubert Hasenauer opublikował jako autor lub współautor ponad 270 artykułów naukowych. Dorobek naukowy Profesora stawia go w gronie europejskich liderów badających wpływ zmian klimatycznych na drzewa i drzewostany, a także modelowania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku leśnym. Jego ogromny wkład naukowy w rozwój nauk leśnych jest niekwestionowany. Od 1 lutego 2018 roku prof. H. Hasenauer jest rektorem Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, w którym to rozpoczynał swoją karierę naukową.

 

Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa była prof. dr hab. Małgorzata Mańka, która wygłaszając laudację również podkreślała, iż dorobek naukowy, dydaktyczny oraz zaangażowanie organizacyjne w kraju i za granicą stawia prof. Hasenauera w gronie najwybitniejszych przedstawicieli nauk leśnych w Europie. Recenzentami w postępowaniu byli: prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie im. Hugona Kołłątaja, prof. dr hab. Henryka Żubry ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Po akcie promocyjnym prof. Hubert Hasenauer wygłosił wykład „Ocena zasobów leśnych i zdolności lasów w Europie do ograniczania skutków zmian klimatycznych”.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

Fot. M. Szebiotko

 

WYDZIAŁY