Uwaga na upały - Komunikat Inspektoratu BHP i OP

W związku z panującymi upałami,  zwiększa się uciążliwość pracy w  istniejących warunkach atmosferycznych. Przepisy nie określają jednak maksymalnej temperatury, jaka powinna występować w pomieszczeniach pracy w przeciwieństwie do temperatur minimalnych.

Pamiętajmy o zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać w związku z zagrożeniem utraty zdrowia.

  1. Spożywać napoje chłodzące w zwiększonej ilości, jednak nie mogą to być napoje bardzo mocno schłodzone, ze względu na ryzyko zachorowania i  przeziębienia.  Należy pamiętać       o dostarczeniu organizmowi odpowiedniej ilości soli mineralnych.
  2. Zachować ostrożność przy wietrzeniu pomieszczeń pracy, aby nie powstawał efekt  silnego ruchu powietrza – przeciągu. Strumień powietrza z wentylatora nie powinien być skierowany na ciało w sposób ciągły. Istnieje ryzyko porażenia układu nerwowego twarzy, karku lub  chorób laryngologicznych np. uszu. Urządzenia klimatyzacyjne winny maksymalnie schładzać pomieszczenie do temperatury 10 stopni niższej niż panująca na zewnątrz. Zbyt duża różnica temperatur jest bardzo niebezpieczna.
  3.  Osoby pracujące na otwartej przestrzeni winny stosować  odzież odpowiednią do wykonywanej pracy w istniejących warunkach atmosferycznych oraz bezwzględnie stosować nakrycie głowy,  ze względu ma ryzyko wystąpienia udaru słonecznego lub termicznego.
  4. Osoby nadzorujące pracę winny zalecać  krótkie  przerwy dla pracowników celem schłodzenia organizmu i minimalnego odpoczynku oraz  spożywania napojów chłodzących.
  5. Wszyscy pracownicy muszą pamiętać, o zwiększonym ryzyku złego samopoczucia, spadku koncentracji, zwiększonym ryzyku ze strony niewydolności układu krążeniowo-sercowego        i oddechowego. W związku z tym wzrasta również ryzyko popełnienia błędu, a w konsekwencji wypadku.
  6. Należy zwrócić uwagę na własny organizm i nie lekceważyć sygnałów, które wysyła. W razie złego samopoczucia należy zwrócić się do przełożonego lub zasygnalizować własne złe samopoczucie współpracownikowi.

 

Kierownik Inspektoratu BHP i OP

Robert Filas