Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uwaga!!! ZAPISY DO AKADEMIKÓW NA ROK 2018/2019 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uwaga!!! ZAPISY DO AKADEMIKÓW NA ROK 2018/2019

W dniach 7-30 maja 2018, od godziny 8 do 14, administracja DS-ów przy ul. Piątkowskiej przyjmować będzie kwestionariusze z zapisami na pokoje w roku akademickim 2018/19. Kwestionariusz dostępny jest na stronie www.up.poznan.pl/akademiki, a także na Wirtualnej Uczelni, w zakładce moje studia->materiały różne->katalog Akademiki.

 

Informujemy że:

 1. Nie ma możliwości pozostawienia wniosku na portierni lub złożenia go przez osoby trzecie.
 2. Miejsce przyznane w roku akademickim 2017/18 obowiązuje tylko w danym roku, w związku z czym administracja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.
 3. Na dzień ogłoszenia wyników opłaty za czynsz studencki muszą być uregulowane w całości. Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.
 4. Osoby które złożą kwestionariusz w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.

  Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem kwestionariusza.
   

 5. W DOMU STUDENCKIM MAĆKO istnieje możliwość wynajęcia studia – mieszkanie 2 osobowe z samodzielną łazienką i kuchnią.
 6. W roku akademickim 2018/19 nie obowiązują zaliczki.
 7. Doktoranci ubiegają się o miejsce w akademiku u Pana Rektora.
 8. Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych. (termin zostanie podany przez Sekcję w odrębnym komunikacie)

 

Prosimy:

 • nie wypełniać numeru pokoju.
 • podać rok studiów na przyszły rok akademicki.
 • Dochód na osobę powinien zostać podany w kwocie NETTO za rok 2017.
 • W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju zostaną ogłoszone 29 czerwca 2018.
Listy będą dostępne na stronie www akademików."

WYDZIAŁY