Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility V International Scientific Conference "Meat in Technology and Human Nutrition"Meat as a functional and pro-healthy part of our diet" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

V International Scientific Conference "Meat in Technology and Human Nutrition"Meat as a functional and pro-healthy part of our diet"

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Celem konferencji jest zmiana spojrzenia na mięso, które w obecnej chwili skupia się na wykorzystaniu jego w naturalnej postaci. Istnieje bowiem wiele dowodów wskazujacych na mięso jako ważny skadnik w diecie człowieka, ale można spotkać również stanowiska zupełnie odmienne. 

Prezentacje konferencyjne uwzględniające problematykę doskonalenia jakości mięsa, zagadnienia nutrigenomiki, pozyskiwania bio-składników z mięsa, nowoczesne technologie przetwórcze i autentyczność żywności wsparte dyskusją autorytetów naukowch w tych dziedzinach .

WYDZIAŁY