Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility V posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

V posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Podczas ostatniego (25 stycznia br.), posiedzenia Senatu UP obrady zdominowały dwa punkty: wręczenie mianowań i powołań na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, oraz wręczenie absolwentom dorocznych nagród za najlepsze prace magisterskie, listów gratulacyjnych ich opiekunom, medali „Za osiągnięcia w studiach” oraz dyplomów potwierdzających przyznanie przez ministra NiSW stypendiów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

prof. dr. hab. Włodzimierz Breś

JM rektor, prof. Jan Pikul mianował na stanowisko profesora zwyczajnego następujących naukowców: 

  • prof. dr. hab. Włodzimierza Bresia
  • prof. hab. Jacka Nowaka
  • prof. dr. hab. Jacka Przybyła
  • prof. dr. hab. Mirosławę Gilewską,

Powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego otrzymali:

  • dr hab. Anna Grabiec, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii (WIŚiGP)
  • dr hab. Tomasz Kałuża, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej (WIŚiGP)
  • dr hab. Agnieszka Ławniczak, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (WIŚiGP)
  • dr hab. Magdalena Rudzińska, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (WNoŻiŻ)
  • dr hab. Piotr Szulc, Katedra Agronomii (WRiB)
  • dr hab. Joanna Śliwowska, Instytut Zoologii (WMWiNoZ)

Po wręczeniu profesorom i doktorom habilitowanych mianowań i powołań na profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, prorektor ds. studiów prof. Cezary Mądrzak przedstawił listę absolwentów, którym JM Rektor w towarzystwie dziekanów wręczył nagrody imienia prof. Jerzego Zwolińskiego, a opiekunom prac magisterskich listy gratulacyjne oraz medale „Za osiągnięcia w studiach”.

Lista nagrodzonych absolwentów (pobierz).

Studentom, którym pod koniec ubiegłego roku minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017, JM Rektor wręczył dyplomy potwierdzające, a lista nagrodzonych studentów opublikowana została na uczelnianej stronie www w AKTUALNOŚCIACH, 20 grudnia 2016 r. pt. „Ministerialne stypendia dla uzdolnionych studentów”.

Foto: Krystyna Madelska
Tekst: rzecznik prasowy UP

WYDZIAŁY