Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Warsztat pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Warsztat pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i  studentów  oraz przedsiębiorców na bezpłatny warsztat

Zaproszenie do udziału w warsztacie pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie wyższe - przedsiębiorcy

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i  studentów  oraz przedsiębiorców na bezpłatny warsztat pt. Ochrona praw własności przemysłowej w relacjach uczelnie      wyższe - przedsiębiorcy finansowany w ramach projektu nr 0014/DLG/2016/10                    pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. DIALOG

Tematyka warsztatu będzie dotyczyła przede wszystkim problematyki dokonywania zgłoszeń rezultatów do ochrony prawnej z punktu widzenia uczelni wyższych
i przedsiębiorców.

Do uczestnictwa w warsztatach zachęcamy również przedsiębiorców - mając na względzie możliwość uzyskania dofinansowania na ochronę własności przemysłowej w ramach Działania  2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – więcej informacji na ten temat pod adresem strony http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-4-poir-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-w-2017-r

Ramowy program warsztatu obejmuje:

 1. Ogólne omówienie własności intelektualnej z podziałem na formalne i nieformalne rodzaje ochrony
 2. Prawa własności przemysłowej
  1. Wynalazki i wzory użytkowe
  2. Wzory przemysłowe
  3. Znaki towarowe
 3. Postępowania sporne i sądowe
 4. Skutki sporów dla uczelni/przedsiębiorców
 5. Podsumowanie, dyskusja i rekomendacje

 

Zachęcamy do przesyłania ewentualnych zagadnień będących w obszarze zainteresowań uczestników warsztatów.

 

Organizatorzy zapewniają:

 • materiały warsztatowe,
 • profesjonalną kadrę,
 • zaświadczenie uczestnictwa w warsztacie.

 

Zgłoszenia udziału w warsztacie:

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl do dnia 23.06.2017 r.

 

Termin i godziny warsztatu:

30.06.2017 r. w godz. 10:00-13:00

 

Miejsce warsztatu:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Kolegium Rungego (sala konferencyjna)

ul. Wojska Polskiego 52

60-627 Poznań

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod adresem e-mail: inncom@up.poznan.pl lub telefonicznie pod nr 61 846 62 67 lub 61 846 62 63.

WYDZIAŁY