Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów przyjętych na studia stacjonarne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów przyjętych na studia stacjonarne

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów przyjętych na
studia stacjonarne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7
września br. w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
Zgodnie z Regulaminem, pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu
studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do Uczelni
uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W trudnej sytuacji
materialnej znajdują się w szczególności osoby otrzymujące stypendium
socjalne.

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Wniosek o przyznanie miejsca.doc79 KB

WYDZIAŁY