Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WSPÓŁPRACA POZNAŃ-LWÓW NAWIĄZANA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WSPÓŁPRACA POZNAŃ-LWÓW NAWIĄZANA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nawiązał współpracę z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego. 

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prof. dr hab. Piotr Ślósarz, działając z upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniu 11 września 2018 roku podpisał wraz z profesorem Volodymirem Styblem, JM Rektorem Uniwersytetu we Lwowie, porozumienie o wzajemnej współpracy. Nawiązanie współpracy jest efektem wieloletnich kontaktów doktora Macieja Gogulskiego, dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem.

 

Pierwszym etapem wspólnych działań będzie wymiana studentów, przede wszystkim kierunków weterynaria i zootechnika, w ramach praktyk. Założenia współpracy obejmują ponadto: prowadzenie wspólnych badań naukowych, organizowanie dwustronnych seminariów, współpracę studentów w ramach kół naukowych i konferencji etc.

 

Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca przyczyni się do rozwoju naukowego i dydaktycznego obu Uczelni.

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY