Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Współpraca Uniwersytetu Przyrodniczego z Zakładami Cegielskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca Uniwersytetu Przyrodniczego z Zakładami Cegielskiego

19 czerwca 2017 roku zawarte zostało „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a H. Cegielski-Poznań. Dokument podpisali JM Rektor, prof. Jan Pikul,  ze strony  HCP wiceprezes Zarządu ds. Restrukturyzacji Bogdan Pilch i Członek Zarządu – Andrzej Staniaszak.

Foto: Jerzy Lorych

Strony deklarują długotrwałą współpracę, w szczególności w zakresie: zidentyfikowania możliwych do rozwoju projektów z obszaru innowacji badawczo-rozwojowych, współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych dla wspólnie realizowanych projektów, budowy instalacji biogazowej lub biometanowej na gruntach należących do uczelni, a także nadzoru procesu biotechnologicznego przez naukowców nad budową wymienionych instalacji.

Długofalowe i perspektywiczne porozumienie, zawarto do 2022 roku. Zakłady Cegielskiego zainteresowane są współpracą ze środowiskami naukowymi, w szczególności w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, a wiedza naukowców uniwersytetu i doświadczenie praktyczne  pozwolą na poszukiwanie i rozpoznanie projektów do realizacji, którą przyniosą obopólną korzyść obu stronom.

Strony porozumienia wyraziły przekonanie, że pierwszym krokiem nawiązana współpracy będzie dokończenie trwającej od kilku lat budowy biogazowani w Przybrodzie, z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Sfinansowania tego przedsięwzięcia podjęło się kierownictwo H.CEGIELSKI-POZNAŃ.

Podczas podpisywania porozumienia uczestniczyli dyr. Instytutu Inżynierii Biosystemów, prof. Jacek Przybył oraz prof. Jacek Dach –  kier. Pracowni Ekologii.

 

Rzecznik prasowy UPP
20 czerwca 2017 r.

WYDZIAŁY