Wydawania kart abonamentowych na parking samochodowy

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dotyczy: wydawania kart parkingowych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia  uprzejmie informuje, że od dnia 15 lipiec 2019 r. wydawanie nowych kart abonamentowych na parking przy ul. Wołyńskiej odbywać się będzie w:

  • poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8.00 – 10.00 w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28, pok. 58.1B

 

Postawa wydania karty będzie:

  • wypełniony wniosek o wydanie karty abonamentowej, z uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okazanie ważnej legitymacji pracowniczej lub studenckiej
  • zwrot dotychczasowej karty