Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wydział Ekonomiczno- Społeczny UPP z pełnymi uprawnieniami naukowymi | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno- Społeczny UPP z pełnymi uprawnieniami naukowymi

W 10. roku, od daty powstania, samodzielnej jednostki uczelnianej – Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, 19 grudnia 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła bardzo istotną decyzję:

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Jest to duży sukces kierownictwa uczelni i wydziału, bowiem do tej pory osoby z tytułami doktora mogły habilitować się w innych uczelniach mających uprawnienia. Wniosek w tej sprawie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów został skierowany wiosną ubiegłego roku.

W 2006 roku połączono katedry: Ekonomii, Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Pedagogiki oraz Nauk Społecznych. Wszystkie katedry ekonomiczne wywodzą się z Katedry Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego, czyli od roku 1919.

Obecnie na wydziale prowadzone są następujące kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz polityka społeczna.

WYDZIAŁY