Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WYDZIAŁ LEŚNY ŚWIĘTOWAŁ SWOJE 100-LECIE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁ LEŚNY ŚWIĘTOWAŁ SWOJE 100-LECIE

11 870 absolwentów, 378 promocji doktorskich, 106 doktorów habilitowanych, 9 przyznanych tytułów doktora honoris causa, prawie 9 000 publikacji i niemalże 600 pracowników, którzy pozostawili na uniwersytecie cząstkę siebie, tymi liczbami Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotr Łakomy podsumował 100-lat Wydziału Leśnego podczas jubileuszowej uroczystości.

Obchody Wydziału Leśnego, które odbyły się 25 czerwca 2019 r. w Biocentrum UPP, były kolejnym akcentem świętowania na naszej Uczelni jubileuszu 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych.

Wydział Leśny jest spadkobiercą i kontynuatorem jednego z pierwszych wydziałów Uniwersytetu Poznańskiego, Wydziału Rolniczo-Leśnego. W 1951 roku, wspomniany Wydział przekształcił się w samodzielną Uczelnię pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu, już z samodzielnie działającym Wydziałem Leśnym. Obecny Wydział może poszczycić się zatem jednym z najstarszych rodowodów w dziejach kształcenia uniwersyteckiego w Wielkopolsce i mianem pioniera, który odegrał znaczącą rolę w powstaniu i rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

„Potencjał i dorobek obecnego Wydziału Leśnego świadczą o trafności decyzji jego twórców, a na przestrzeni dziesięcioleci widać, jak dalece Wydział się rozwinął i udoskonalił”. – mówił podczas swojego przemówienia Rektor UPP, prof. dr hab. Jan Pikul – „O znaczącej pozycji Wydziału świadczy choćby dwukrotne wyróżnienie jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną wśród kierunków rolniczych i leśnych oraz dwukrotne sklasyfikowanie kierunku leśnictwo na pierwszym miejscu w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. To uznana marka i jakość naukowa”.

Uroczystość uświetniły trzy referaty okolicznościowe wygłoszone przez: prof. dr hab. Małgorzatę Mańkę o początkach wydziału Rolniczo-Leśnego w Poznaniu, dr. hab. Jarosława Szabana „100 lat akademickich studiów leśnych w Poznaniu” oraz Tomasza Markiewicza, dyrektora RDLD w Poznaniu, Przewodniczącego Rady Uczelni UPP o wyzwaniach stojących przed absolwentami Wydziału Leśnego UPP.

Następnie Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” wykonał hejnał jubileuszowy w specjalnie opracowanej na tę okazję kompozycji Jędrzeja Strawy. W tym dniu wręczone zostały również medale okolicznościowe 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego i 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych, a w ramach części artystycznej wystąpił Zespół Alicja Chrząszcz i Anna Machowska A2Duo. Wydarzenie poprowadziła dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek.

Po uroczystościach goście udali się do kompleksu Kolegium Cieszkowskich, gdzie w Ogrodzie Dendrologicznego Wydziału Leśnego UPP dokonano uroczystego odsłonięcia Alei Dębów Dziekańskich oraz uruchomiono znajdujący się na Dworku Sołackim Zegara 100-lecia. 

Obchody Wydziału Leśnego zakończył 27 czerwca 2019 r. Piknik Leśnika na Polanie Edukacyjnej Ogrodu Dendrologicznego Wydziału Leśnego UPP.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

fot. M. Szebiotko 

WYDZIAŁY