Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim UP w Poznaniu prowadzącym zajęcia dydaktyczne wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, czyli takich z którymi została podpisana umowa międzyuczelniana przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas 5 dniowego pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych. Na czas  wyjazdu nauczyciel otrzymuje dofinansowanie z budżetu Programu Erasmus+. Wysokość stypendium zależne jest od kraju, w którym odbywa się mobilność (400 – 650 EUR).
 

 

Zapraszamy do aplikowania na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018. Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w załączniku oraz na stronie http://erasmusplus.up.poznan.pl

Termin składania do DWZ  podpisanych przez uczelnie partnerskie skanów dokumentu  Staff Mobility Agreement for Teaching  to 15 grudnia 2017.

 

 

Joanna Pietrzak
Dział Współpracy z Zagranicą
e mail: joanna.pietrzak@up.poznan.pl  

WYDZIAŁY