Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WYJAZDY NAUCZYCIELI WYDZIAŁU LEŚNEGO DO KRAJÓW PARTNERSKICH - ERASMUS+ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYJAZDY NAUCZYCIELI WYDZIAŁU LEŚNEGO DO KRAJÓW PARTNERSKICH - ERASMUS+

Nauczycieli akademickich (ze stopniem min. doktora) z Wydziału Leśnego zainteresowanych wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach programu ERASMUS+ z krajami partnerskimi (KA107) do uczelni:

University of Sarajevo, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina
Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky, Irkuck, Rosja
University of Belgrade, Belgrad, Serbia

 

zapraszamy do składania wniosków zawierających:

- zakres tematyczny wykładów (w wymiarze 8 godzin wykładowych)

- deklarację znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

- deklarację możliwości wyjazdu na okres 7 dni w terminie uzgodnionym z uczelnią w kraju partnerskim oraz z pozostałymi uczestnikami wyjazdu.

 

Termin wyjazdu: do 31.07.2019.

Nauczyciele wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości.

a) wysokość dofinansowania (wsparcie indywidualne):: 7 x 160 EUR= 1120 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),

b) wysokość dofinansowania na podróż – ryczałt : 275 EUR (Serbia, Bośnia i Hercegowina) /    820 EUR ( Rosja)

Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt).

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej,  proszę przesyłać do Wydziałowego Koordynatora Programu ERASMUS+, dra inż. Tomasza Najgrakowskigo (tomasz.najgrakowski@up.poznan.pl)
z tematem: ERASMUS+ Wykłady, do dnia 25 stycznia 2019r., do godz. 24:00

WYDZIAŁY